ისტორიის მასწავლებელი

ტექსტის ავტორი: გიორგი კვირიკაძე, ბეთქილ ჭკადუა

text in progress…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *